English svareni
Knihy, učebnice, sborníky, CD-ROM z oboru svařování.
Rok vydání:

Autor:

Zaměření:             
[Tisk]
Nalezené publikace
bylo nalezeno 33 publikací, zaměření: Technologie svařování

Automatizace a robotizace svářečských prací
autor:kolektiv
vydavatel:TDS Brno-SMS,s.r.o.
rok vydání:2005
formát:A4
rozsah:170 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování
Sborník technické konference pořádané TDS Brno-SMS, s.r.o. v Hustopečích ve dnech 21.až 22 března 2005
další podrobnosti, koupit zde

Bezpečné výrobky a jejich provoz
autor:Kolektiv
vydavatel:TDS Brno-SMS,s.r.o.
rok vydání:2008
formát:A4
rozsah:511 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
titulka
Sborník technické konference Hrotovice 2008.

Bezpečnostní předpisy při svařování elektrickým obloukem
autor:Opletal, Kudělka, Balej, Štěrbáček
vydavatel:TDS Brno-SMS, s.r.o.
rok vydání:2006
formát:A5
rozsah:45 stran
zaměření:Technologie svařování, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování
titulka
Přiručka o bezpečnostních předpisech při svařování elektrickým obloukem.Svařování a oprávnění vykonávat svářečské práce,pracoviště,podmínky pro zahájení svařování a po skončení svařování, zařízení, nebezpečí při svařování, zvýšené nebezpečí při svařování, osobní ochranné pracovní prostředky, láhve na stlačené plyny.

Bezpečnostní předpisy při svařování plamenem
autor:Opletal, Kudělka, Balej, Štěrbáček
vydavatel:TDS Brno-SMS, s.r.o.
rok vydání:2006
formát:A5
rozsah:50 stran
zaměření:Technologie svařování, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování
titulka
Svařování a oprávnění vykonávat svářečské práce, pracoviště, podmínky pro zahájení svařování a po skončení svařování, zařízení, nebezpečí při svařování, zvýšené nebezpečí při svařování, osobní ochranné pracovní prostředky.

Bezpečnost při svařování (5. vydání aktualizované)
autor:Ing.Jan Bureš
vydavatel:DOM ZO13, s.r.o.
rok vydání:2012
formát:A5
rozsah:57 stran
zaměření:Technologie svařování, Požadavky na svařování
Tato učební pomůcka je určena především svářečům a svářečským technikům, pracujícím v oblasti svařování elektrickým obloukem, plamenem a elektrickým odporem. Při výuce svářečů a při periodickém přezkoušení svářečů nenahrazuje platné bezpečnostní normy a Vyhlášku 87/2000 Sb.

ČSN EN 1090-2:2019 v souvislostech
autor:Petr Pařízek
vydavatel:DOM - ZO 13, s.r.o.
rok vydání:2019
formát:A4
rozsah:200 stran stran
zaměření:Technologie svařování, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
dopor. cena:800 Kč
titulka
Jedná se o studijní materiál pro výrobu ocelových konstrukcí a výrobu dílců ocelových konstrukcí dle ČSN EN 1090-2:2019. Publikace vás provede celým rozsahem normy (dokumenty kvality, požadavky na materiály, spojovací součásti, svařování a tepelné dělení, povrchové úpravy, montážní práce, kontrola atd.) včetně souvisejících norem. Obsahuje velké množství barevných vyobrazení pro lepší pochopení dané problematiky.
další podrobnosti, koupit zde

Dokumentační, výrobní, kontrolní a zkušební procesy při provádění výrobků, konstrukcí a technických zařízení
autor:kolektiv
vydavatel:TDS Brno-SMS,s.r.o.
rok vydání:2006
formát:A4
rozsah:267 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
titulka
Sborník přednášek z Technické konference pro projektanty, konstruktéry, technology, svářečské dozory, inspektory a kontrolory, výrobce a technické pracovníky firem konané v Hrotovicích v březnu 2006.
další podrobnosti, koupit zde

Doporučené osnovy pro zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů kovů
autor:Jiří Barták
vydavatel:ZEROSS Ostrava
rok vydání:2003
formát:A4
rozsah:45 stran
zaměření:Technologie svařování, Požadavky na svařování
Doporučené osnovy podle revidované normy ČSN 05 0705.
další podrobnosti, koupit zde

Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování
autor:kolektiv
vydavatel:Český svářečský ústav, s.r.o. Ostrava
rok vydání:2006
formát:A4
rozsah:245 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování
Sborník přednášek 9. ročníku odborného semináře pořádaného ve dnech 25. - 27.9.2006 na Ostravici.

Obloukové svařování
autor:Václav Minařík
vydavatel:Scientia, spol. s.r.o.
rok vydání:1998
formát:A5
rozsah:229 stran
zaměření:Technologie svařování
Učebnice Obloukového svařování pro nejširší použití.Schválilo Ministerstvo hospodářství dne 20.9.1996 č.j. 12211/96-014 jako učební text pro střední odborná učiliště.
další podrobnosti, koupit zde

Plamenové svařování
autor:Václav Minařík
vydavatel:Scientia, spol. s.r.o.
rok vydání:1997
formát:A5
rozsah:157 stran
zaměření:Technologie svařování
titulka
Publikaci schválilo Ministerstvo hospodářství dne 26.4.1996 č.j. 2440/96-74 jako učební text pro střední odborná učiliště.
další podrobnosti, koupit zde

Přehled metod svařování
autor:Ing.Václav Minařík, CSc.
rok vydání:2011
formát:A5
zaměření:Technologie svařování, Požadavky na svařování
titulka
Tato příručka je určena pro svářečské inženýry, technology a učitele svařování, svářečské instruktory a dále pak pro všechny, kdo se svařováním zabývají a to nejen profesně. Je zde podán ucelený přehled metod svařování a jejich definiční vymezení v souladu s příslušnými evropskými normami. Každá kapitola je doplněna právě souhrnem evropských norem v soustavě ČSN. V závěrečné části je uvedeno rozdělení svařovacích procesů v české i anglické verzi.

Přehled metod svařování
autor:Václav Minařík
vydavatel:ZEROSS Ostrava
rok vydání:2002
formát:A5
rozsah:84 stran
zaměření:Technologie svařování
Tato příručka je určena pro svářečské inženýry, technology, učitele svařování, svářečské instruktory a pro všechny, kteří se svařováním zabývají a to nejen profesně. Je podán ucelený přehled metod svařování a jejich definiční vymezení v souladu s příslušnými evropskými normami.
další podrobnosti, koupit zde

Sborník k semináři Příprava technické dokumentace pro svařování
autor:Kolektiv autorů
vydavatel:SVV Praha s.r.o.
rok vydání:2006
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování
dopor. cena:315 Kč Kč
Obsahem sborníku je zpracování technické dokumentace pro svařování, její posouzení u výrobce, úkoly a pravomoci svářečského dozoru dle normy EN 719 v návaznosti na EN 729 a dle nové normy ISO 3834, stanovení požadavků na provedení svařovaných spojů podle způsobu namáhání a bezpečnosti konstrukce, přezkoumání návrhu a volba výrobní technologie s ohledem na svařitelnost, plány jakosti, kontrola před, v průběhu a po svařování,volba základních a přídavných materiálů, nové technicko - dodací předpisy pro základní materiály řady norem ČSN EN 10 025, technická dokumentace svařovaných dílů a konstrukcí v průběhu zakázky a doklady předávané zákazníkovi
další podrobnosti, koupit zde

Svařování termoplastů II
autor:Miloslav Loyda, Vlastimil Šponer, Ladislav Ondráček a kol.
vydavatel:UNO Praha s.r.o.
rok vydání:2011
formát:A5
rozsah:530 stran stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Požadavky na svařování
dopor. cena:510 Kč Kč
Obsahuje informace o plastových materiálech, technologie zpracování a zejména svařování plastů, zkoušení svarových spojů a další, navíc oproti původnímu vydání doplněno o novinky z nových DVS a nových trendů v oboru svařování plastů.
další podrobnosti, koupit zde

Svařování termoplastů
autor:Miloslav Loyda, Vlastimil Šponer, Ladislav Ondráček a kolektiv
vydavatel:UNO Praha s.r.o.
rok vydání:2002
formát:A5
rozsah:500 stran
zaměření:Technologie svařování
dopor. cena:420 Kč
titulka
Všeobecné aktuální vědomosti o plastech, co se týká vlastností, vhodnosti použití, svařování, tvarování, obrábění a nakonec i likvidace, nejsou mezi veřejností dostatečně rozšířeny. Kniha Svařování termoplastů tuto informační mezeru po mnoha letech vyplňuje. V České republice probíhají od 90. let školení a certifikační zkoušky svářečů termoplastů, které rozšiřují absolventům kvalifikaci ve svých stávajících oborech, též umožňují relativně v krátké době změnu zaměstnání či oboru podnikání. Svařování termoplastů je doporučenou publikací pro přípravu na tuto certifikační zkoušku, pro středoškolské a vysokoškolské studenty a pro střední odborná učiliště. Užitečné informace zde najdou zájemci bez odborného vzdělání i profesionálové pracující v oblasti trubních systémů, inženýrských sítí, průmyslových rozvodů, nádrží nebo v oboru svařování fólií pro hydroizolace a skládky. Kniha obsahuje též soubory aktuálních zákonů a norem s mezinárodní platností, zajímavé pro pracovníky místních úřadů, kteří rozhodují o vodovodech, plynovodech, kanalizacích a skládkách.
další podrobnosti, koupit zde

Technická konference Hrotovice 2011
autor:Kolektiv
vydavatel:TESYDO, s.r.o.
rok vydání:2011
formát:A4
rozsah:482 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Požadavky na konstrukce stavebních výrobků, tlakových a strojních zařízení, jejich realizace a provoz.

Technická konference Hrotovice 2013
autor:Kolektiv
vydavatel:TESYDO, s.r.o.
rok vydání:2013
formát:A4
rozsah:cca 500 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

Technické, bezpečnostní, kvalitativní, ekologické a právní požadavky na výrobky dle evropských směrnic a výrobkových norem
autor:kolektiv
vydavatel:TDS Brno-SMS, s.r.o.
rok vydání:2007
formát:A4
rozsah:351 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování
Sborník technické konference Hrotovice 2007

Technologie svařování a zařízení
autor:Jaroslav Kubíček, Bohumil Kandus, Oldřich Ambrož
vydavatel:ZEROSS Ostrava
rok vydání:2001
formát:A4
rozsah:395 stran
zaměření:Technologie svařování
Učebnice pro výuku v kurzech EWE/IWE a EWT/IWT.
další podrobnosti, koupit zde

Učebnice s testovými otázky z bezpečnostních ustanovení pro plamenové svařování a řezání kyslíkem
autor:Kolektiv
vydavatel:ZEROSS
rok vydání:2012
formát:A5
rozsah:99 stran
zaměření:Technologie svařování, Požadavky na svařování
Tato učebnice se souborem testových otázek je určena zejména svářečům připravujícím se na zkoušku z bezpečnostních ustanovení pro plamenové svařování a řezání kyslíkem, a to jak v základním kurzu svařování metodou 311, tak pro doplňkové opakovací školení svářečů.

Učební texty pro IWE a IWT 2 a 3 díl
autor:kolektiv autorů
vydavatel:ŠKOLA WELDING s.r.o. Plzeň
rok vydání:2011
formát:A4
rozsah:410 stran stran
zaměření:Technologie svařování, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí
dopor. cena:850,00 (bez DPH) Kč
2 díl (Technologie svařování a zařízení) a 3 díl (Konstrukce a provedení) učebních textů je určen především pro ty, kteří mají zakoupený 1 a 4 díl. Prodávají se oba díly současně.

Učební texty pro evropské svářečské specialisty, praktiky a inspektory
autor:Jiří Barták, Kovařík, Václav Pilous a kol.
vydavatel:ZEROSS Ostrava
rok vydání:2002
formát:A4
rozsah:417 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování
Učební texty pro kurzy evropských/mezinárodních svářečských specialistů, praktiků a inspektorů.
další podrobnosti, koupit zde

Učební texty pro IWE a IWT (díl 1,2,3 a 4)
autor:kolektiv autorů
vydavatel:ŠKOLA WELDING s.r.o., Plzeň
rok vydání:2011
formát:A4
rozsah:594 stran stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování
dopor. cena:1250,- (bez DPH) Kč
Učebnice pro přípravné kurzy pro mezinárodní svářečské inženýry a technology v rozsahu osnov schválených IAB/EWF.

Základní kurz svařování metodou 141 (se souborem testových otázek)
autor:Zdeněk Balej, Vladimír Kudělka, Jan Opetal
rok vydání:2013
formát:A5
rozsah:166 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Požadavky na svařování
Jedná se o učebnici pro kurz ZK 141 8. Je to 3. aktualizované vydání.

Základní kurz svařování MIG/MAG (se souborem testových otázek)
autor:Tomáš Dolejský, Bc.
vydavatel:ZEROSS
rok vydání:2012
formát:A5
rozsah:144 stran
zaměření:Technologie svařování

Základní kurz svařování metodou 311 (4.vydání se souborem testových otázek)
autor:Ing.Václav Minařík, CSc.
vydavatel:Zeross Ostrava
rok vydání:2012
formát:A5
rozsah:155 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
titulka

Základní kurz svařování metodou 311
autor:Václav Minařík
vydavatel:ZEROSS Ostrava
rok vydání:2006
formát:A5
rozsah:115 stran
zaměření:Technologie svařování
dopor. cena:84,- Kč
Učebnice je určena zejména pro výuku svářečů v základním kurzu ručního plamenového svařování kyslíko-acetylenovým plamenem (ZK 311 W01). Dále pak pro výuku v přípravných kurzech pro zkoušku podle ČSN EN 287, resp. ČSN EN ISO 9606. Je též vhodná doplňkově pro přípravu svářečů k získání Diplomu "Mezinárodní svářeč".
další podrobnosti, koupit zde

Základní kurz svařování MIG/MAG se souborem testových otázek
autor:Ing.Zdeněk Malina
vydavatel:ZEROSS Ostrava
rok vydání:2007
formát:A5
rozsah:161 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
titulka
Jedná se o 7. aktualizované vydání učebnice svářeče.

Základní kurz svařování MIG/MAG se souborem testových otázek
autor:Ing.Zdeněk Malina
rok vydání:2007
formát:A5
rozsah:161 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Jedná se o 7. aktualizované vydání učebnice svářeče.

další publikace >>>

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.