English svareni
Knihy, učebnice, sborníky, CD-ROM z oboru svařování.
Rok vydání:

Autor:

Zaměření:             
[Tisk]
Nalezené publikace
bylo nalezeno 24 publikací, zaměření: Materiály a jejich svařitelnost

Automatizace a robotizace svářečských prací
autor:kolektiv
vydavatel:TDS Brno-SMS,s.r.o.
rok vydání:2005
formát:A4
rozsah:170 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování
Sborník technické konference pořádané TDS Brno-SMS, s.r.o. v Hustopečích ve dnech 21.až 22 března 2005
další podrobnosti, koupit zde

Bezpečné výrobky a jejich provoz
autor:Kolektiv
vydavatel:TDS Brno-SMS,s.r.o.
rok vydání:2008
formát:A4
rozsah:511 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
titulka
Sborník technické konference Hrotovice 2008.

Dokumentační, výrobní, kontrolní a zkušební procesy při provádění výrobků, konstrukcí a technických zařízení
autor:kolektiv
vydavatel:TDS Brno-SMS,s.r.o.
rok vydání:2006
formát:A4
rozsah:267 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
titulka
Sborník přednášek z Technické konference pro projektanty, konstruktéry, technology, svářečské dozory, inspektory a kontrolory, výrobce a technické pracovníky firem konané v Hrotovicích v březnu 2006.
další podrobnosti, koupit zde

Kompozitní materiály (druhy, užití v technické praxi)
autor:Bohumil Míšek
vydavatel:TDS Brno-SMS,s.r.o.
rok vydání:2003
formát:A4
rozsah:100 stran
zaměření:Materiály a jejich svařitelnost, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování
Publikace obsahující komplexní problematiku kompozitních materiálů.

Konstrukční materiály 2 díl: Nekovové konstrukční materiály
autor:Bohumil Míšek
rok vydání:2019
formát:A4
zaměření:Materiály a jejich svařitelnost
titulka
Technické polymerní materiály - Plasty, Technická keramika a skla
další podrobnosti, koupit zde

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY, 1 Díl: Kovové konstrukční materiály
autor:Prof.Ing.Bohumil Míšek, DrSc.
vydavatel:TESYDO, s.r.o.
rok vydání:2018
formát:A4
rozsah:320 stran
zaměření:Materiály a jejich svařitelnost
Struktura, vlastnosti, zkoušky, technické slitiny železa, neželezné kovy a slitiny.

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY, 1 Díl: Kovové konstrukční materiály
autor:Prof.Ing.Bohumil Míšek, DrSc.
vydavatel:TESYDO, s.r.o.
rok vydání:2018
formát:A4
rozsah:320 stran
zaměření:Materiály a jejich svařitelnost
Struktura, vlastnosti, zkoušky, technické slitiny železa, neželezné kovy a slitiny.

Materiály a jejiích svařitelnost
autor:Jaroslav Koukal, Drahomír Schwarz, Jiří Hajdík
vydavatel:ČSU Ostrava, s.r.o.
zaměření:Materiály a jejich svařitelnost

Materiály a jejich svařitelnost
autor:Jaroslav Koukal, Drahomír Schwarz, Jiří Hajdík
vydavatel:Český svářečský ústav, s.r.o. Ostrava
rok vydání:2009
formát:A4
rozsah:240 stran
zaměření:Materiály a jejich svařitelnost

Učební texty "Materiály a jejich svařitelnost" jsou určeny pro frekventanty kurz§ pro získání kvalifikace mezinárodního svářečského inženýra nebo technologa. Mohou být rovněž použity pro výuku teorie svařování na vysokých školách. V učebních textech je popsán princip vzniku svarového spoje při tavném a tlakovém svařování, význam teplotních cyklů při svařování na strukturu a vlastnosti svarových spojů, základní metalurgické procesy probíhající ve svarovém kovu a vliv způsobu tuhnutí svarového kovu na jeho vlastnosti. Vysvětlují základní principy vzniku trhlin ve svarových spojích, teoretické základy dělení materiálu kyslíkem a pájení materiálů. Obsahují rovněž základní informace o svařitelnosti materiálů.

Doporučeno pro kurzy IWE a IWT od CWS ANB.


Materiály a jejich svařitelnost
autor:Václav Foldyna, Jaroslav Koukal, Václav Pilous, Jaroslav Purmenský, Drahomír Schwarz
vydavatel:ZEROSS Ostrava, CWS ANB
rok vydání:1999
formát:A4
rozsah:295 stran
zaměření:Materiály a jejich svařitelnost
Učebnice pro kurzy IWE/EWE a IWT/EWT
další podrobnosti, koupit zde

MATERIÁLY A JEJICH CHOVÁNÍ PŘI SVAŘOVÁNÍ
autor:Prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc. a kolektiv autorů
vydavatel:Český svářečský ústav, s.r.o.
rok vydání:2020
formát:A4
rozsah:189 stran
zaměření:Materiály a jejich svařitelnost
dopor. cena:390,- Kč
titulka
Oficiální učební texty I/EWS.

Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování
autor:kolektiv
vydavatel:Český svářečský ústav, s.r.o. Ostrava
rok vydání:2006
formát:A4
rozsah:245 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování
Sborník přednášek 9. ročníku odborného semináře pořádaného ve dnech 25. - 27.9.2006 na Ostravici.

Sborník k semináři Příprava technické dokumentace pro svařování
autor:Kolektiv autorů
vydavatel:SVV Praha s.r.o.
rok vydání:2006
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování
dopor. cena:315 Kč Kč
Obsahem sborníku je zpracování technické dokumentace pro svařování, její posouzení u výrobce, úkoly a pravomoci svářečského dozoru dle normy EN 719 v návaznosti na EN 729 a dle nové normy ISO 3834, stanovení požadavků na provedení svařovaných spojů podle způsobu namáhání a bezpečnosti konstrukce, přezkoumání návrhu a volba výrobní technologie s ohledem na svařitelnost, plány jakosti, kontrola před, v průběhu a po svařování,volba základních a přídavných materiálů, nové technicko - dodací předpisy pro základní materiály řady norem ČSN EN 10 025, technická dokumentace svařovaných dílů a konstrukcí v průběhu zakázky a doklady předávané zákazníkovi
další podrobnosti, koupit zde

Svařování termoplastů II
autor:Miloslav Loyda, Vlastimil Šponer, Ladislav Ondráček a kol.
vydavatel:UNO Praha s.r.o.
rok vydání:2011
formát:A5
rozsah:530 stran stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Požadavky na svařování
dopor. cena:510 Kč Kč
Obsahuje informace o plastových materiálech, technologie zpracování a zejména svařování plastů, zkoušení svarových spojů a další, navíc oproti původnímu vydání doplněno o novinky z nových DVS a nových trendů v oboru svařování plastů.
další podrobnosti, koupit zde

Technická konference Hrotovice 2011
autor:Kolektiv
vydavatel:TESYDO, s.r.o.
rok vydání:2011
formát:A4
rozsah:482 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Požadavky na konstrukce stavebních výrobků, tlakových a strojních zařízení, jejich realizace a provoz.

Technická konference Hrotovice 2013
autor:Kolektiv
vydavatel:TESYDO, s.r.o.
rok vydání:2013
formát:A4
rozsah:cca 500 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

Technické, bezpečnostní, kvalitativní, ekologické a právní požadavky na výrobky dle evropských směrnic a výrobkových norem
autor:kolektiv
vydavatel:TDS Brno-SMS, s.r.o.
rok vydání:2007
formát:A4
rozsah:351 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování
Sborník technické konference Hrotovice 2007

Tepelné zpracování kovových materiálů
autor:Václav Pilous
vydavatel:TESYDO, s.r.o.
rok vydání:2012
formát:A4
rozsah:57 stran
zaměření:Materiály a jejich svařitelnost, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování
Publikace pro speciální kurzy Tepelného zpracování, E/IWE, E/IWT, svářečské dozory i studenty

Učební texty pro IWE a IWT (díl 1,2,3 a 4)
autor:kolektiv autorů
vydavatel:ŠKOLA WELDING s.r.o., Plzeň
rok vydání:2011
formát:A4
rozsah:594 stran stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování
dopor. cena:1250,- (bez DPH) Kč
Učebnice pro přípravné kurzy pro mezinárodní svářečské inženýry a technology v rozsahu osnov schválených IAB/EWF.

Učební texty pro evropské svářečské specialisty, praktiky a inspektory
autor:Jiří Barták, Kovařík, Václav Pilous a kol.
vydavatel:ZEROSS Ostrava
rok vydání:2002
formát:A4
rozsah:417 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování
Učební texty pro kurzy evropských/mezinárodních svářečských specialistů, praktiků a inspektorů.
další podrobnosti, koupit zde

Základní kurz svařování metodou 311 (4.vydání se souborem testových otázek)
autor:Ing.Václav Minařík, CSc.
vydavatel:Zeross Ostrava
rok vydání:2012
formát:A5
rozsah:155 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
titulka

Základní kurz svařování metodou 141 (se souborem testových otázek)
autor:Zdeněk Balej, Vladimír Kudělka, Jan Opetal
rok vydání:2013
formát:A5
rozsah:166 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Požadavky na svařování
Jedná se o učebnici pro kurz ZK 141 8. Je to 3. aktualizované vydání.

Základní kurz svařování MIG/MAG se souborem testových otázek
autor:Ing.Zdeněk Malina
vydavatel:ZEROSS Ostrava
rok vydání:2007
formát:A5
rozsah:161 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
titulka
Jedná se o 7. aktualizované vydání učebnice svářeče.

Základní kurz svařování MIG/MAG se souborem testových otázek
autor:Ing.Zdeněk Malina
rok vydání:2007
formát:A5
rozsah:161 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Jedná se o 7. aktualizované vydání učebnice svářeče.


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.