English svareni
Knihy, učebnice, sborníky, CD-ROM z oboru svařování.
Rok vydání:

Autor:

Zaměření:             
[Tisk]
Nalezené publikace
bylo nalezeno 18 publikací, zaměření: Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí

Analýza příčin havárií konstrukcí a návrh opatření
autor:Prof.Ing.Stanislav Vejvoda, CSc.
vydavatel:TESYDO, s.r.o.
rok vydání:2022
formát:A4
rozsah:60 stran stran
zaměření:Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí
titulka
Publikace má za cíl seznámit čtenáře s případy, kdy konstrukce navržená ve shodě s existující normou nedosáhla předpokládané doby provozu kvůli vzniku význačné poruchy, mezi krteré náleží vznik únavové trhliny, nepřípustná ztráta tvaru, ztráta stability a poškození nepředpokládaným zatížením a vnějším prostředím.

Bezpečné výrobky a jejich provoz
autor:Kolektiv
vydavatel:TDS Brno-SMS,s.r.o.
rok vydání:2008
formát:A4
rozsah:511 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
titulka
Sborník technické konference Hrotovice 2008.

ČSN EN 1090-2:2019 v souvislostech
autor:Petr Pařízek
vydavatel:DOM - ZO 13, s.r.o.
rok vydání:2019
formát:A4
rozsah:200 stran stran
zaměření:Technologie svařování, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
dopor. cena:800 Kč
titulka
Jedná se o studijní materiál pro výrobu ocelových konstrukcí a výrobu dílců ocelových konstrukcí dle ČSN EN 1090-2:2019. Publikace vás provede celým rozsahem normy (dokumenty kvality, požadavky na materiály, spojovací součásti, svařování a tepelné dělení, povrchové úpravy, montážní práce, kontrola atd.) včetně souvisejících norem. Obsahuje velké množství barevných vyobrazení pro lepší pochopení dané problematiky.
další podrobnosti, koupit zde

Dokumentační, výrobní, kontrolní a zkušební procesy při provádění výrobků, konstrukcí a technických zařízení
autor:kolektiv
vydavatel:TDS Brno-SMS,s.r.o.
rok vydání:2006
formát:A4
rozsah:267 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
titulka
Sborník přednášek z Technické konference pro projektanty, konstruktéry, technology, svářečské dozory, inspektory a kontrolory, výrobce a technické pracovníky firem konané v Hrotovicích v březnu 2006.
další podrobnosti, koupit zde

Konstrukce a navrhování svarových spojů
autor:doc.Ing. Ladislav Kolařík, PhD. a kolektiv
vydavatel:ČVUT - fakulta strojní
rok vydání:2017
formát:A4
rozsah:525 stran
zaměření:Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí
Učební texty pro I/EWE a I/EWT pod patronací CWS ANB. Publikace vytvořena pracovníky fakulty strojní a stavební ČVUT v praxe s přispěním externích spolupracovníků. Vhodná i pro zájemce z průmyslové praxe.

Konstrukce procesních zařízení
autor:Prof.Ing.Stanislav VEJVODA, CSc.
vydavatel:TESYDO, s.r.o.
rok vydání:2019
formát:A4
rozsah:120 stran stran
zaměření:Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí
titulka
Předložená publikace se snaží zhodnotit vliv postupně se zrychlujícího rozvoje výpočetní techniky na zvyšování spolehlivosti a bezpečnosti tlakových nádob a ocelových konstrukcí a s tím souvisejících finančních nákladů na jejich zpracování. Je prezentován postpu odvození základních vztahů pro výpočet napětí ve skořepinách a odvození pomocných metod, jako je metoda počátečních parametrů.

Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí a tlakových zařízení
autor:Majer, Podhora, Suchánek, Vejvoda
vydavatel:ZEROSS Ostrava
rok vydání:1999
formát:A4
rozsah:249 stran
zaměření:Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí
Učebnice pro kurzy IWE/EWE a IWT/EWT. Dále je publikace určena všem odborníkům v oblasti svařování k rozšiřování jejich poznatků uvedeného oboru a případné samostudium.
další podrobnosti, koupit zde

Sborník k semináři Příprava technické dokumentace pro svařování
autor:Kolektiv autorů
vydavatel:SVV Praha s.r.o.
rok vydání:2006
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování
dopor. cena:315 Kč Kč
Obsahem sborníku je zpracování technické dokumentace pro svařování, její posouzení u výrobce, úkoly a pravomoci svářečského dozoru dle normy EN 719 v návaznosti na EN 729 a dle nové normy ISO 3834, stanovení požadavků na provedení svařovaných spojů podle způsobu namáhání a bezpečnosti konstrukce, přezkoumání návrhu a volba výrobní technologie s ohledem na svařitelnost, plány jakosti, kontrola před, v průběhu a po svařování,volba základních a přídavných materiálů, nové technicko - dodací předpisy pro základní materiály řady norem ČSN EN 10 025, technická dokumentace svařovaných dílů a konstrukcí v průběhu zakázky a doklady předávané zákazníkovi
další podrobnosti, koupit zde

Technická konference Hrotovice 2011
autor:Kolektiv
vydavatel:TESYDO, s.r.o.
rok vydání:2011
formát:A4
rozsah:482 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Požadavky na konstrukce stavebních výrobků, tlakových a strojních zařízení, jejich realizace a provoz.

Technická konference Hrotovice 2013
autor:Kolektiv
vydavatel:TESYDO, s.r.o.
rok vydání:2013
formát:A4
rozsah:cca 500 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

Technické, bezpečnostní, kvalitativní, ekologické a právní požadavky na výrobky dle evropských směrnic a výrobkových norem
autor:kolektiv
vydavatel:TDS Brno-SMS, s.r.o.
rok vydání:2007
formát:A4
rozsah:351 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování
Sborník technické konference Hrotovice 2007

Učební texty pro IWE a IWT (díl 1,2,3 a 4)
autor:kolektiv autorů
vydavatel:ŠKOLA WELDING s.r.o., Plzeň
rok vydání:2011
formát:A4
rozsah:594 stran stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování
dopor. cena:1250,- (bez DPH) Kč
Učebnice pro přípravné kurzy pro mezinárodní svářečské inženýry a technology v rozsahu osnov schválených IAB/EWF.

Učební texty pro evropské svářečské specialisty, praktiky a inspektory
autor:Jiří Barták, Kovařík, Václav Pilous a kol.
vydavatel:ZEROSS Ostrava
rok vydání:2002
formát:A4
rozsah:417 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování
Učební texty pro kurzy evropských/mezinárodních svářečských specialistů, praktiků a inspektorů.
další podrobnosti, koupit zde

Učební texty pro IWE a IWT 2 a 3 díl
autor:kolektiv autorů
vydavatel:ŠKOLA WELDING s.r.o. Plzeň
rok vydání:2011
formát:A4
rozsah:410 stran stran
zaměření:Technologie svařování, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí
dopor. cena:850,00 (bez DPH) Kč
2 díl (Technologie svařování a zařízení) a 3 díl (Konstrukce a provedení) učebních textů je určen především pro ty, kteří mají zakoupený 1 a 4 díl. Prodávají se oba díly současně.

Výpočty pro navrhování svařovaných konstrukcí
autor:Prof.Ing.Stanislav VEJVODA, CSc.
vydavatel:TESYDO, s.r.o.
rok vydání:2018
formát:A4
rozsah:118 stran stran
zaměření:Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí
titulka
Mezní stavy ovlivňující navrhování konstrukcí i dílců výrobků a technických i technologických zařízení

Základní kurz svařování MIG/MAG se souborem testových otázek
autor:Ing.Zdeněk Malina
vydavatel:ZEROSS Ostrava
rok vydání:2007
formát:A5
rozsah:161 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
titulka
Jedná se o 7. aktualizované vydání učebnice svářeče.

Základní kurz svařování MIG/MAG se souborem testových otázek
autor:Ing.Zdeněk Malina
rok vydání:2007
formát:A5
rozsah:161 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Jedná se o 7. aktualizované vydání učebnice svářeče.

Základní kurz svařování metodou 311 (4.vydání se souborem testových otázek)
autor:Ing.Václav Minařík, CSc.
vydavatel:Zeross Ostrava
rok vydání:2012
formát:A5
rozsah:155 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
titulka


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.