English svareni
Knihy, učebnice, sborníky, CD-ROM z oboru svařování.
Rok vydání:

Autor:

Zaměření:             
[Tisk]
Nalezené publikace
bylo nalezeno 25 publikací, zaměření: Požadavky na svařování

Automatizace a robotizace svářečských prací
autor:kolektiv
vydavatel:TDS Brno-SMS,s.r.o.
rok vydání:2005
formát:A4
rozsah:170 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování
Sborník technické konference pořádané TDS Brno-SMS, s.r.o. v Hustopečích ve dnech 21.až 22 března 2005
další podrobnosti, koupit zde

Bezpečné výrobky a jejich provoz
autor:Kolektiv
vydavatel:TDS Brno-SMS,s.r.o.
rok vydání:2008
formát:A4
rozsah:511 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
titulka
Sborník technické konference Hrotovice 2008.

Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem a pájení elektrickými pájedly
autor:Rýdl Vladimír
vydavatel:ŠKODA WELDING s.r.o.
rok vydání:2006
formát:A5
rozsah:26 stran stran
zaměření:Požadavky na svařování
dopor. cena:40,00 Kč Kč Kč
Příručka pro výuku ve svářečských školách a pro Pověřené pracovníky provádějící zaškolení a přezkušování svařečů v souladu s Čsn 05 0705.

Bezpečnostní předpisy pro plamenové svařování, řezání kyslíkem a pájení plamenem
autor:Rýdl Vladimír
vydavatel:ŠKODA WELDING s.r.o.
rok vydání:2006
formát:A5
rozsah:24 stran stran
zaměření:Požadavky na svařování
dopor. cena:40,00 Kč Kč Kč
Příručka pro výuku ve svářečských školách a pro pověřené pracovníky provádějící zaškolení a přezkušování svářečů v souladu s ČSN 05 0705

Bezpečnost při svařování
autor:Jan Bureš
vydavatel:DOM ZO13, s.r.o.
rok vydání:2005
formát:A5
rozsah:57 stran
zaměření:Požadavky na svařování
Učební pomůcka je určena především svářečům a svářečským technikům pracujícím v oblasti svařování elektrickým obloukem, plamenem a elektrickým odporem. Publikace umožňuje lepší orientaci v často diskutované problematice.
další podrobnosti, koupit zde

Bezpečnost při svařování (5. vydání aktualizované)
autor:Ing.Jan Bureš
vydavatel:DOM ZO13, s.r.o.
rok vydání:2012
formát:A5
rozsah:57 stran
zaměření:Technologie svařování, Požadavky na svařování
Tato učební pomůcka je určena především svářečům a svářečským technikům, pracujícím v oblasti svařování elektrickým obloukem, plamenem a elektrickým odporem. Při výuce svářečů a při periodickém přezkoušení svářečů nenahrazuje platné bezpečnostní normy a Vyhlášku 87/2000 Sb.

ČSN EN 1090-2:2019 v souvislostech
autor:Petr Pařízek
vydavatel:DOM - ZO 13, s.r.o.
rok vydání:2019
formát:A4
rozsah:200 stran stran
zaměření:Technologie svařování, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
dopor. cena:800 Kč
titulka
Jedná se o studijní materiál pro výrobu ocelových konstrukcí a výrobu dílců ocelových konstrukcí dle ČSN EN 1090-2:2019. Publikace vás provede celým rozsahem normy (dokumenty kvality, požadavky na materiály, spojovací součásti, svařování a tepelné dělení, povrchové úpravy, montážní práce, kontrola atd.) včetně souvisejících norem. Obsahuje velké množství barevných vyobrazení pro lepší pochopení dané problematiky.
další podrobnosti, koupit zde

Destruktivní zkoušení základních materiálů a svarových spojů
autor:Jiří Podhora
vydavatel:TDS Brno-SMS,s.r.o.
rok vydání:2005
formát:A4
rozsah:96 stran
zaměření:Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování
Publikace popisuje základní metody destruktivního zkoušení. Zabývá se destruktivním zkoušením podle evropských norem, amerických norem a ruských norem.Americký přístup k destruktivnímu zkoušení se v některých případech liší od evropského přístupu. Jsou uvedeny základní rozdíly mezi ASTM a EN. Je též podrobně uvedeno destruktivní zkoušení podle ruských GOST a směrnic pro tlaková zařízení.
další podrobnosti, koupit zde

Dokumentační, výrobní, kontrolní a zkušební procesy při provádění výrobků, konstrukcí a technických zařízení
autor:kolektiv
vydavatel:TDS Brno-SMS,s.r.o.
rok vydání:2006
formát:A4
rozsah:267 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
titulka
Sborník přednášek z Technické konference pro projektanty, konstruktéry, technology, svářečské dozory, inspektory a kontrolory, výrobce a technické pracovníky firem konané v Hrotovicích v březnu 2006.
další podrobnosti, koupit zde

Doporučené osnovy pro zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů kovů
autor:Jiří Barták
vydavatel:ZEROSS Ostrava
rok vydání:2003
formát:A4
rozsah:45 stran
zaměření:Technologie svařování, Požadavky na svařování
Doporučené osnovy podle revidované normy ČSN 05 0705.
další podrobnosti, koupit zde

Normy a předpisy II (základní a přídavný materiál pro svařování, příprava svarových ploch a značení svarů)
autor:Vladimír Kudělka, Zdeněk Balej, Jan Opletal, Miroslav Jašek
vydavatel:TDS Brno-SMS,s.r.o.
rok vydání:1999
formát:A4
rozsah:30 stran
zaměření:Požadavky na svařování
Normy a předpisy pro základní a přídavný materiál pro svařování, přípravu svarových ploch a značení svarů
další podrobnosti, koupit zde

Normy a předpisy I. (kvalifikace svářečů a klasifikace svarových spojů)
autor:Vladimír Kudělka, Zdeněk Balej, Jan Opletal, Jaroslav Štěrbáček
vydavatel:TDS Brno-SMS,s.r.o.
rok vydání:1999
formát:A4
rozsah:32 stran
zaměření:Požadavky na svařování
Normy a předpisy především pro přípravu svářečů ke zkouškám podle ČSN EN 287 a ČSN EN 1418.V publikaci jsou též směrnice na určování jakosti svarového spoje
další podrobnosti, koupit zde

Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování
autor:kolektiv
vydavatel:Český svářečský ústav, s.r.o. Ostrava
rok vydání:2006
formát:A4
rozsah:245 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování
Sborník přednášek 9. ročníku odborného semináře pořádaného ve dnech 25. - 27.9.2006 na Ostravici.

Přehled metod svařování
autor:Ing.Václav Minařík, CSc.
rok vydání:2011
formát:A5
zaměření:Technologie svařování, Požadavky na svařování
titulka
Tato příručka je určena pro svářečské inženýry, technology a učitele svařování, svářečské instruktory a dále pak pro všechny, kdo se svařováním zabývají a to nejen profesně. Je zde podán ucelený přehled metod svařování a jejich definiční vymezení v souladu s příslušnými evropskými normami. Každá kapitola je doplněna právě souhrnem evropských norem v soustavě ČSN. V závěrečné části je uvedeno rozdělení svařovacích procesů v české i anglické verzi.

Sborník k semináři Příprava technické dokumentace pro svařování
autor:Kolektiv autorů
vydavatel:SVV Praha s.r.o.
rok vydání:2006
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování
dopor. cena:315 Kč Kč
Obsahem sborníku je zpracování technické dokumentace pro svařování, její posouzení u výrobce, úkoly a pravomoci svářečského dozoru dle normy EN 719 v návaznosti na EN 729 a dle nové normy ISO 3834, stanovení požadavků na provedení svařovaných spojů podle způsobu namáhání a bezpečnosti konstrukce, přezkoumání návrhu a volba výrobní technologie s ohledem na svařitelnost, plány jakosti, kontrola před, v průběhu a po svařování,volba základních a přídavných materiálů, nové technicko - dodací předpisy pro základní materiály řady norem ČSN EN 10 025, technická dokumentace svařovaných dílů a konstrukcí v průběhu zakázky a doklady předávané zákazníkovi
další podrobnosti, koupit zde

Svařování termoplastů II
autor:Miloslav Loyda, Vlastimil Šponer, Ladislav Ondráček a kol.
vydavatel:UNO Praha s.r.o.
rok vydání:2011
formát:A5
rozsah:530 stran stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Požadavky na svařování
dopor. cena:510 Kč Kč
Obsahuje informace o plastových materiálech, technologie zpracování a zejména svařování plastů, zkoušení svarových spojů a další, navíc oproti původnímu vydání doplněno o novinky z nových DVS a nových trendů v oboru svařování plastů.
další podrobnosti, koupit zde

Technická konference Hrotovice 2011
autor:Kolektiv
vydavatel:TESYDO, s.r.o.
rok vydání:2011
formát:A4
rozsah:482 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Požadavky na konstrukce stavebních výrobků, tlakových a strojních zařízení, jejich realizace a provoz.

Technická bezpečnost konstrukcí a zařízení
autor:kolektiv
vydavatel:TDS Brno-SMS,s.r.o.
rok vydání:2004
formát:A4
rozsah:150 stran
zaměření:Požadavky na svařování
Sborník technické konference pořádané TDS Brno-SMS v Hrotovicích ve dnech 15. až 17.3.2004
další podrobnosti, koupit zde

Technická konference Hrotovice 2013
autor:Kolektiv
vydavatel:TESYDO, s.r.o.
rok vydání:2013
formát:A4
rozsah:cca 500 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

Technické, bezpečnostní, kvalitativní, ekologické a právní požadavky na výrobky dle evropských směrnic a výrobkových norem
autor:kolektiv
vydavatel:TDS Brno-SMS, s.r.o.
rok vydání:2007
formát:A4
rozsah:351 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování
Sborník technické konference Hrotovice 2007

Učebnice s testovými otázky z bezpečnostních ustanovení pro plamenové svařování a řezání kyslíkem
autor:Kolektiv
vydavatel:ZEROSS
rok vydání:2012
formát:A5
rozsah:99 stran
zaměření:Technologie svařování, Požadavky na svařování
Tato učebnice se souborem testových otázek je určena zejména svářečům připravujícím se na zkoušku z bezpečnostních ustanovení pro plamenové svařování a řezání kyslíkem, a to jak v základním kurzu svařování metodou 311, tak pro doplňkové opakovací školení svářečů.

Základní kurz svařování metodou 141 (se souborem testových otázek)
autor:Zdeněk Balej, Vladimír Kudělka, Jan Opetal
rok vydání:2013
formát:A5
rozsah:166 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Požadavky na svařování
Jedná se o učebnici pro kurz ZK 141 8. Je to 3. aktualizované vydání.

Základní kurz svařování MIG/MAG se souborem testových otázek
autor:Ing.Zdeněk Malina
vydavatel:ZEROSS Ostrava
rok vydání:2007
formát:A5
rozsah:161 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
titulka
Jedná se o 7. aktualizované vydání učebnice svářeče.

Základní kurz svařování metodou 311 (4.vydání se souborem testových otázek)
autor:Ing.Václav Minařík, CSc.
vydavatel:Zeross Ostrava
rok vydání:2012
formát:A5
rozsah:155 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
titulka

Základní kurz svařování MIG/MAG se souborem testových otázek
autor:Ing.Zdeněk Malina
rok vydání:2007
formát:A5
rozsah:161 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Jedná se o 7. aktualizované vydání učebnice svářeče.


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.