Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 12.04.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=9&i=1


Nalezené publikace
bylo nalezeno 25 publikací, zaměření: Výroba a aplikované inženýrství ve svařování

Automatizace a robotizace svářečských prací
autor:kolektiv
vydavatel:TDS Brno-SMS,s.r.o.
rok vydání:2005
formát:A4
rozsah:170 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování
Sborník technické konference pořádané TDS Brno-SMS, s.r.o. v Hustopečích ve dnech 21.až 22 března 2005
další podrobnosti, koupit zde

Bezpečné výrobky a jejich provoz
autor:Kolektiv
vydavatel:TDS Brno-SMS,s.r.o.
rok vydání:2008
formát:A4
rozsah:511 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
titulka
Sborník technické konference Hrotovice 2008.

Bezpečnostní předpisy při svařování elektrickým obloukem
autor:Opletal, Kudělka, Balej, Štěrbáček
vydavatel:TDS Brno-SMS, s.r.o.
rok vydání:2006
formát:A5
rozsah:45 stran
zaměření:Technologie svařování, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování
titulka
Přiručka o bezpečnostních předpisech při svařování elektrickým obloukem.Svařování a oprávnění vykonávat svářečské práce,pracoviště,podmínky pro zahájení svařování a po skončení svařování, zařízení, nebezpečí při svařování, zvýšené nebezpečí při svařování, osobní ochranné pracovní prostředky, láhve na stlačené plyny.

Bezpečnostní předpisy při svařování plamenem
autor:Opletal, Kudělka, Balej, Štěrbáček
vydavatel:TDS Brno-SMS, s.r.o.
rok vydání:2006
formát:A5
rozsah:50 stran
zaměření:Technologie svařování, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování
titulka
Svařování a oprávnění vykonávat svářečské práce, pracoviště, podmínky pro zahájení svařování a po skončení svařování, zařízení, nebezpečí při svařování, zvýšené nebezpečí při svařování, osobní ochranné pracovní prostředky.

ČSN EN 1090-2:2019 v souvislostech
autor:Petr Pařízek
vydavatel:DOM - ZO 13, s.r.o.
rok vydání:2019
formát:A4
rozsah:200 stran stran
zaměření:Technologie svařování, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
dopor. cena:800 Kč
titulka
Jedná se o studijní materiál pro výrobu ocelových konstrukcí a výrobu dílců ocelových konstrukcí dle ČSN EN 1090-2:2019. Publikace vás provede celým rozsahem normy (dokumenty kvality, požadavky na materiály, spojovací součásti, svařování a tepelné dělení, povrchové úpravy, montážní práce, kontrola atd.) včetně souvisejících norem. Obsahuje velké množství barevných vyobrazení pro lepší pochopení dané problematiky.
další podrobnosti, koupit zde

Destruktivní zkoušení základních materiálů a svarových spojů
autor:Jiří Podhora
vydavatel:TDS Brno-SMS,s.r.o.
rok vydání:2005
formát:A4
rozsah:96 stran
zaměření:Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování
Publikace popisuje základní metody destruktivního zkoušení. Zabývá se destruktivním zkoušením podle evropských norem, amerických norem a ruských norem.Americký přístup k destruktivnímu zkoušení se v některých případech liší od evropského přístupu. Jsou uvedeny základní rozdíly mezi ASTM a EN. Je též podrobně uvedeno destruktivní zkoušení podle ruských GOST a směrnic pro tlaková zařízení.
další podrobnosti, koupit zde

Destruktivní zkoušení základních materiálů a svarových spojů
autor:Ing. Jiří Podhora, CSc.
vydavatel:TESYDO, s.r.o.
rok vydání:2015
formát:A4
rozsah:114 stran
zaměření:Výroba a aplikované inženýrství ve svařování
2 aktualizace.

Dokumentační, výrobní, kontrolní a zkušební procesy při provádění výrobků, konstrukcí a technických zařízení
autor:kolektiv
vydavatel:TDS Brno-SMS,s.r.o.
rok vydání:2006
formát:A4
rozsah:267 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
titulka
Sborník přednášek z Technické konference pro projektanty, konstruktéry, technology, svářečské dozory, inspektory a kontrolory, výrobce a technické pracovníky firem konané v Hrotovicích v březnu 2006.
další podrobnosti, koupit zde

Kompozitní materiály (druhy, užití v technické praxi)
autor:Bohumil Míšek
vydavatel:TDS Brno-SMS,s.r.o.
rok vydání:2003
formát:A4
rozsah:100 stran
zaměření:Materiály a jejich svařitelnost, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování
Publikace obsahující komplexní problematiku kompozitních materiálů.

Metody nedestruktivního zkoušení kovových materiálů a výrobků
autor:Bohumil Míšek
vydavatel:TESYDO, s.r.o.
rok vydání:2014
formát:A4
rozsah:100 stran
zaměření:Výroba a aplikované inženýrství ve svařování
titulka
Přehled NDT metod a jejich aplikace v praxi.

Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování
autor:kolektiv
vydavatel:Český svářečský ústav, s.r.o. Ostrava
rok vydání:2006
formát:A4
rozsah:245 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování
Sborník přednášek 9. ročníku odborného semináře pořádaného ve dnech 25. - 27.9.2006 na Ostravici.

Protikorozní ochrana
autor:Ing. Stanislav Krejčí
rok vydání:2017
formát:A4
rozsah:150 stran
zaměření:Výroba a aplikované inženýrství ve svařování

Sborník k semináři Příprava technické dokumentace pro svařování
autor:Kolektiv autorů
vydavatel:SVV Praha s.r.o.
rok vydání:2006
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování
dopor. cena:315 Kč Kč
Obsahem sborníku je zpracování technické dokumentace pro svařování, její posouzení u výrobce, úkoly a pravomoci svářečského dozoru dle normy EN 719 v návaznosti na EN 729 a dle nové normy ISO 3834, stanovení požadavků na provedení svařovaných spojů podle způsobu namáhání a bezpečnosti konstrukce, přezkoumání návrhu a volba výrobní technologie s ohledem na svařitelnost, plány jakosti, kontrola před, v průběhu a po svařování,volba základních a přídavných materiálů, nové technicko - dodací předpisy pro základní materiály řady norem ČSN EN 10 025, technická dokumentace svařovaných dílů a konstrukcí v průběhu zakázky a doklady předávané zákazníkovi
další podrobnosti, koupit zde

Technická konference Hrotovice 2011
autor:Kolektiv
vydavatel:TESYDO, s.r.o.
rok vydání:2011
formát:A4
rozsah:482 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Požadavky na konstrukce stavebních výrobků, tlakových a strojních zařízení, jejich realizace a provoz.

Technická konference Hrotovice 2013
autor:Kolektiv
vydavatel:TESYDO, s.r.o.
rok vydání:2013
formát:A4
rozsah:cca 500 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

Technické, bezpečnostní, kvalitativní, ekologické a právní požadavky na výrobky dle evropských směrnic a výrobkových norem
autor:kolektiv
vydavatel:TDS Brno-SMS, s.r.o.
rok vydání:2007
formát:A4
rozsah:351 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování
Sborník technické konference Hrotovice 2007

Tepelné zpracování kovových materiálů
autor:Václav Pilous
vydavatel:TESYDO, s.r.o.
rok vydání:2012
formát:A4
rozsah:57 stran
zaměření:Materiály a jejich svařitelnost, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování
Publikace pro speciální kurzy Tepelného zpracování, E/IWE, E/IWT, svářečské dozory i studenty

Učební texty pro IWE a IWT (díl 1,2,3 a 4)
autor:kolektiv autorů
vydavatel:ŠKOLA WELDING s.r.o., Plzeň
rok vydání:2011
formát:A4
rozsah:594 stran stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování
dopor. cena:1250,- (bez DPH) Kč
Učebnice pro přípravné kurzy pro mezinárodní svářečské inženýry a technology v rozsahu osnov schválených IAB/EWF.

Učební texty pro evropské svářečské specialisty, praktiky a inspektory
autor:Jiří Barták, Kovařík, Václav Pilous a kol.
vydavatel:ZEROSS Ostrava
rok vydání:2002
formát:A4
rozsah:417 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování
Učební texty pro kurzy evropských/mezinárodních svářečských specialistů, praktiků a inspektorů.
další podrobnosti, koupit zde

Výroba a aplikované inženýrství ve svařování
autor:Ing. Miloslav Musil, doc.Ing.Jaromír Moravec, PhD a kolektiv
vydavatel:DOM-ZO 13, s.r.o.
rok vydání:2017
formát:A4
rozsah:404 stran
zaměření:Výroba a aplikované inženýrství ve svařování
dopor. cena:900,- Kč
4. díl učebnice pro I/EWE a I/EWT, pod patronací CWS ANB. Publikace vznikla díky společnému úsilí pracovníků DOM ZO13 a Technické univerzity v Liberci.Je vhodná i pro svářečské dozory a další pracovníky ve svařování.

Výroba a aplikované inženýrství ve svařování
autor:Barták, Bubeník, Bureš, Burkovič, Míšek, Neumann
vydavatel:ZEROSS Ostrava
rok vydání:2000
formát:A4
rozsah:213 stran
zaměření:Výroba a aplikované inženýrství ve svařování
Učebnice pro kurzy IWE/EWE a IWT/EWT.
další podrobnosti, koupit zde

Základní kurz svařování MIG/MAG se souborem testových otázek
autor:Ing.Zdeněk Malina
vydavatel:ZEROSS Ostrava
rok vydání:2007
formát:A5
rozsah:161 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
titulka
Jedná se o 7. aktualizované vydání učebnice svářeče.

Základní kurz svařování MIG/MAG se souborem testových otázek
autor:Ing.Zdeněk Malina
rok vydání:2007
formát:A5
rozsah:161 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Jedná se o 7. aktualizované vydání učebnice svářeče.

Základní kurz svařování metodou 311 (4.vydání se souborem testových otázek)
autor:Ing.Václav Minařík, CSc.
vydavatel:Zeross Ostrava
rok vydání:2012
formát:A5
rozsah:155 stran
zaměření:Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
titulka

Základní kurz svařování metodou 141 se souborem testových otázek
autor:Zdeněk Balej, Vladimír Kudělka, Jan Opletal
vydavatel:ZEROSS Ostrava
rok vydání:2009
formát:A5
rozsah:160 stran
zaměření:Technologie svařování, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování
Učebnice pro účastníky kurzu ve svářečských školách.


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.