English svareni
[Tisk]
Zkratky ve svařování

Především svářečský dozor se setkává s velkým počtem zkratek, obvykle pocházejících z angličtiny. Pro lepší orientaci uvádím výběr nejčastěji používaných.

Protože se stále více setkáváme se zkratkami svařovacích metod, uvádím zde základní metody a jejich zkratky používané v Evropě a v Americe. Při naší činnosti bychom zřejmě měli používat evropské zkratky. Každý používá zkratku MIG, ale metoda MMA je u nás zkracována v publikacích jako ROS, SOE atd. Při nárůstu prací pro americké firmy se často hloubá na významem některých zkratek metod. Zvláště u metod 136 a 137 může dojít k omylům.

Metoda dle EN ISO 4063
Evropská zkratka Americká zkratka Celý název
111
MMA
SMAW
Manual Metal Arc Welding
Shielded Metal Arc Welding
114 FCAW
FCAW
Flux-cored wire metal arc welding without gas shield
Flux-cored arc welding
12 SAW SAW Submerged Arc Welding
131 MIG
GMAW
Metal Inert Gas Welding
Gas Metal Arc Welding
135 MAG
GMAW
Metal-arc Active Gas Welding
Gas Metal Arc Welding
136 MAG
FCAW
Flux-cored wire metal arc welding with activ gas shield
Flux cored arc welding
137 FCAW
FCAW-S
Flux-cored wire metal arc welding with inert gas shield
Flux cored arc welding
141 TIG
GTAW
Tungsten Inert Gas Welding
Gas Tungsten Arc Welding

Uvedené číselné označení metod znamená:

111 - Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou
114 - Obloukové svařování plněnou elektrodou bez ochranného plynu
12 - Svařování pod tavidlem
131 - Obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu MIG
135 - Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu - MAG
136 - Obloukové svařování plněnou elektrodou v aktivním plynu
137 - Obloukové svařování plněnou elektrodou v inertním plynu
141 - Obloukové svařování netavící se elektrodou v inertním plynu - TIG

Někdy se setkáváme ještě s označeními, která upřesňují použitou metodu:

 1. americké
  GMAW-P - metoda GMAW(131, 135) pulsujícím obloukem ( P - pulsed arc welding)
  GMAW-S - metoda GMAW (131,135) zkratovým přenosem (S - Short circut arc welding)
  GTAW-P - metoda GTAW(141 pulsujícím obloukem ( P - pulsed arc welding)
 2. německé
  MAGM - svařování MAG ve směsném plynu
  MAGC - svařování MAG v CO²
  MIGp - svařování MIG pulzním obloukem
  MAGp - svařování MAG pulzním obloukem

atd.

V současné době se zkratky používají běžně u kvalifikací a způsobilosti svářečského personálu:

EWE - Evropský svářečský inženýr (European Welding Engeneer)
EWT - Evropský svářečský technolog (European Welding Technologist)
EWS - Evropský svářečský specialista (European Welding Specialist)
EWP - Evropský svářečský praktik (European Welding Practicioner)
EWIP - Evropský svářečský inspekční personál (European Welding Inspection Personal)
ETSS - Evropský specialista žárových nástřiků (European Thermal Spraying Specialist)
ETS - Evropský žárový stříkač (European Thermal Sprayer)
EW - Evropský svářeč (European Welder)
CertEWE - Certifikovaný evropský svářečský inženýr (Certified EWE)
IWE - Mezinárodní svářečský inženýr (International Welding Engeneer)
IWT - Mezinárodní svářečský technolog (International Welding Technologist)
IWS - Mezinárodní svářečský specialista (International Welding Specialist)
IWP - Mezinárodní svářečský praktik (International Welding Practicioner)
IW - Mezinárodní svářeč (International Welder)
IWSD - Mezinárodní konstruktér svařovaných konstrukcí (International Welding Structure Designer)
CEPW - Certifikát Evropský svářeč plastů (Certified European Plastic Welder)
Organizace:
EWF - Evropská svářečská federace (European Federation for Welding, Cutting and Joining)
IIW - Mezinárodní institut svařování (International Institut of Welding)
EOTC - Evropská organizace pro posuzování shody (European Organisation for Comformity Assessement)
CEN - Evropská komise pro normalizaci (Comité Européen de Normalisation)
ISO - Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Standard Organisation)
IAB - Mezinárodní autorizační orgán (International Authorisation Board)
ANB - Autorizovaný národní orgán (Authorized National Body)
ATB - Schválená výuková organizace (Approved Tranining Body)
CWS ANB - Česká svářečská společnost ANB (Czech Welding Society ANB)
CC - Certifikace výrobců /podle normy EN ISO 3834/ (Company Certification)
AWS - Americká svářečská společnost (American Welding Society) / USA
DVS - Německý svaz svařování (Deutsche Verband fur Schweisstechník)
SzA - Rakouský svářečslý institut (Schweisstechnische Zentral Anstalt)
Direktiva:
PED - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES o tlakových zařízeních (Pressure Equipement Directive)
Postupy:
WPS - Specifikace postupu svařování (Welding Procedure Specification)
pWPS - Předběžná specifikace postupu svařování (Preliminary Welding Procedure Specification)
WPAR - Záznam o schválení postupu svařování (Welding Procedure Approval Record)
WPQR - Záznam o kvalifikaci postupu svařování (Welding Procedure Qualification Record)
BPS - Specifikace postupu tvrdého pájení (Brazing Procedure Specification)
BPAR - Záznam o schválení postupu tvrdého pájení (Brazing Procedure Approval Record)
HAZ - Tepelně ovlivněná oblast, TOO

Ve svařování se samozřejmě používá celá řada dalších zkratek. Pokud se používá technická norma, jsou zkratky specifické pro normu vysvětleny v úvodních částech normy


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2020, všechna práva vyhrazena.